Reklamacje

ZOBACZ JAK W SKRÓCIE WYGLĄDA PROCES ZWROTU:

01. JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ PRODUKTU?

Reklamacje przyjmujemy w formie ustnej, pisemnej bądź za pośrednictwem poczty lub formularza elektronicznego. Przy zgłoszeniu reklamacji nie zapomnij podać swojego numeru zamówienia lub danych, które umożliwią nam Twoją identyfikację. Reklamacje i zwroty przyjmowane są telefonicznie pod numerem (+48) 22 250 45 11 i pisemnie na adres korespondencyjny:

ORPHICA SP. Z O. O.
ul. W. Beliny-Prażmowskiego 2
Skrytka pocztowa 121
26-610 Radom
kontakt@nutridome.pl


02. CZAS NA ROZPATRZENIE TWOJEJ REKLAMACJI

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletu informacji dotyczących produktu, Twoich danych i numeru zamówienia. Odpowiedź otrzymasz od nas w takiej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja. Pamiętaj, że zwrot pieniędzy możliwy jest tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków wymaganych w regulaminie.


03. CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY?

Aby Twoja reklamacja została rozpatrzona, musisz w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty zakupu przesłać nam opakowanie z produktem, rachunek potwierdzający transakcję (paragon lub faktura) oraz wypełniony formularz zwrotu. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji/zwrotu pieniądze zostaną zwrócone przelewem na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu w ciągu 14 dni roboczych.